PDF Drukuj EmailWarsztaty Twórcze Sztuka Współczesna po Angielsku lub po Polsku™
to interaktywne warsztaty kreatywnego myślenia dla uczniów szkół, głównie dla gimnazjów i liceów, gdzie zajęcia plastyczne czy traktujące o sztuce współczesnej zostały mocno okrojone przez Ministerstwo Edukacji.  Wychodzą naprzeciw zaleceniom Nowej Podstawy Programowej zakładającej uczestniczenie gimnazjalistów w fakultatywnych zajęciach artystycznych i jednocześnie w zajęciach z języka obcego na faktycznym poziomie znajomości, a nie jak do tej pory na poziomie wynikającym z przynależności do danej klasy.
Jest to propozycja urozmaiconej nauki dla młodzieży i dorosłych od wielu lat uczących się angielskiego metodą komunikatywną, znudzonych powtarzającymi się  typami ćwiczeń i rutyną.Rozwój zdolności językowych i kreatywnych jednocześnie - naukowcy udowodnili, że ludzie wykorzystujący w swej działalności obie półkule naprzemiennie, osiągają o wiele lepsze wyniki w nauce i pracy oraz charakteryzują się większą radością życia.

Zajęcia trwają od października do czerwca
● Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne
● Całość kursu to 180 godzin lekcyjnych
● Grupy liczą od 7 do 12 osób.

Młodzież, dodatkowo, potrzebuje rozwijać praktyczną komunikację językową i poprawność gramatyczną, pomagającą im w sytuacjach gdy spotykają się z rówieśnikami z innych krajów na szkolnych wymianach kulturalnych, czy podczas wakacji z rodzicami. Młodzież potrzebuje motywacji i zachęty do obcowania ze sztuką współczesną - swoistym, niezależnym barometrem sytuacji społecznej współczesnego świata. Ciekawe i urozmaicone zajęcia, które nie znużą, a przeciwnie utrzymają wysokie zainteresowanie zarówno angielskim jak  i sztuką -  pomogą młodym ludziom  w zrozumieniu ich własnej roli we współczesnym świecie.