PDF Drukuj Email

Angielski przez Sztukę dla Młodzieży i Dorosłych ™ to propozycja urozmaiconej nauki dla młodzieży i dorosłych od wielu lat uczących się angielskiego metodą komunikatywną, znudzonych powtarzającymi się  typami ćwiczeń i rutyną. Rozwój zdolności językowych i kreatywnych następują jednocześnie - naukowcy udowodnili, że ludzie wykorzystujący w swej działalności obie półkule naprzemiennie, osiągają o wiele lepsze wyniki w nauce i pracy oraz charakteryzują się większą radością życia.

Zakres tematyczny, leksykalny, gramatyczny i funkcjonalny kursu jest ustalany indywidualnie dla konkretnych uczestników i przy określeniu czasu trwania i intensywności kursu. Przebieg kursu jest podzielony na moduły poświęcone tematom wybranym poprzez analizę potrzeb uczestników i rekomendowanym przez lektora. Tematyka  dotyczy wybranych form sztuki. Oprócz rozwijania umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, w trakcie kursu uczestnicy ćwiczą pisanie i rozumienie tekstów, w zależności od założonych celów. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, rozwiązują testy i piszą egzamin końcowy, na podstawie którego lektor przygotowuje indywidualne rekomendacje dla każdego uczestnika na dalszy etap nauki.

Metoda intensyfikuje przyswajanie materiału z zakresu nauki j. angielskiego więc w krótszym czasie uczymy się więcej. Jednocześnie działania twórcze zmniejszają stres i stanowią okazję do rozwinięcia umiejętności artystycznych, które w innej sytuacji wymagają chodzenia na osobne zajęcia, a więc wymagają osobnego rezerwowania sobie czasu.

Program Angielski przez Sztukę™ realizuje potrzeby dorosłych i młodzieży w 100%. Pozwala opanować praktycznie język obcy - szybko i skutecznie, zapewniając jednocześnie wymierne efekty nauki, atrakcyjne, różnorodne zajęcia, otworzenie nowych horyzontów w zakresie estetyki, oraz zrozumienia sztuki współczesnej i jej form. Dodatkowo, program wychodzi naprzeciw potrzebie rozwijania praktycznej komunikacji językowej i poprawności gramatycznej, przydatnej  w sytuacjach spotkań towarzyskich z rówieśnikami z innych krajów na szkolnych wymianach kulturalnych, czy podczas wakacji. Uczący potrzebują motywacji i zachęty do obcowania ze sztuką współczesną - swoistym, niezależnym barometrem sytuacji społecznej współczesnego świata. Te ciekawe i urozmaicone zajęcia, nie znużą, a przeciwnie utrzymają wysokie zainteresowanie zarówno angielskim jak  i sztuką i pomogą młodym ludziom   w zrozumieniu ich własnej roli we współczesnym świecie.

Zajęcia trwają od października do czerwca
● Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
● Całość kursu to 120 godzin lekcyjnych
● Grupy liczą od 7 do 10 osób.