PDF Drukuj Email


Lucilla Kossowska (foto P. Kolodziej)Instytut Edukacji przez Sztukę stworzyła dr Lucilla Kossowska (www.lucillakossowska.art.pl), hybryda
anglistki i artystki w 2009 roku. Instytut jest afiliowany przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu
Edukacji przez Sztukę INSEA (www.inseapoland.org), którego Kossowska jest sekretarzem.
W zakresie autorskich warsztatów twórczych, Kossowska pod auspicjami IEPS zrealizowała
ich ponad 60, współpracując z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski w Warszawie, Biurem Wystaw Artystycznych BWA w Katowicach, Muzeum Śląska Opolskiego
i Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu.
W roku 2012 IEPS otrzymał tytuł Miejsca Odkrywania Talentów.
Od roku 2013 IEPS współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Zatrudniani  w placówce  artyści oraz angliści z przygotowaniem pedagogicznym legitymują się
najwyższymi kwalifikacjami i wspaniałym kontaktem z dziećmi oraz młodzieżą.

Instytut mieści się w Suchym Borze, a od stycznia 2012 również w Opolu Nowej Wsi Królewskiej.
IEPS specjalizuje się w innowacyjnych formach edukacji przy wykorzystaniu sztuk pięknych i
organizuje jedyne w Polsce kursy językowe Angielski przez Sztukę™, prowadzone autorską metodą
założycielki Instytutu.

Język plastyczny, który wypracowują wychowankowie Lucilli Kossowskiej, doceniany
jest przez jury wielu konkursów: Międzynarodowego Festiwalu Rysowania z Natury w Zabrzu,
od 2008 roku-29 laureatów, Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego Zwierzaki-od 2009 roku-
15 laureatów, V Międzynarodowego Biennale Sztuki Książki w Gliwicach w 2008-2 laureatów.
Zapraszamy do współpracy przedszkola, szkoły, jednostki kultury oraz rodziców zainteresowanych
holistycznym rozwojem swoich dzieci.

Z radością i ogromną satysfakcją informujemy, że zrealizowany przez IEPS i prezentowany na Platformie
Kultury projekt "Zmieniam, więc zostaję" znalazł się wśród projektów najwyżej ocenionych przez zespół
opiniujący Narodowego Centrum Kultury i został zawarty w publikacji  
"EDUKACJA+ANIMACJA" ISBN 978-83-61587-76-7 w roku 2013 i 2011
Książka z 2011 roku jest dostępna na Platformie Kultury do ściągnięcia w formacie pdf, link poniżej.
Zapraszamy na strony 110-111 oraz 6 i 12.
Na publikację z 2013, opisującą projekt Sztuka po Angielsku w Bibliotece, zrealizowany w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Opolu w 2012 r. jeszcze czekamy.

http://www.platformakultury.pl/art,pl,publikacje,104560.html

http://www.platformakultury.pl/art,pl,projekty-mkidn,29916.html

Siedziba IEPS w Suchym BorzePracownia na Groszowickiej 8a w Opolu


Pracownia na Groszowickiej 8a w Opolu

dr Lucilla Kossowska CV


Podsumowanie

Lektorka języka angielskiego, lektorka programu autorskiego Angielski przez Sztukę ™,
trenerka warsztatów twórczych po angielsku i polsku, trenerka PARP (Państwowa Agencja
Rozwoju Przemysłu) oraz założycielka Instytutu Edukacji przez Sztukę.

Lektorka certyfikowana w USA i w Polsce w zakresie EFL/ESL (Nauczanie Języka Angielskiego
jako J
ęzyka Obcego) z 13-sto letnim doświadczeniem praktycznym obejmującym wszystkie
poziomy zaawansowania. U
żywa tzw. metody zintegrowanej uwzględniającej naukę struktur i
funkcji j
ęzykowych poprzez praktyczne umiejętności w zakresie czytania, pisania, słuchania i
mówienia popartej doświadczeniem w kursach przygotowawczych do egzaminów FCE, CAE,
TOEFL, TELC, PET, BEC, uczeniu angielskiego w biznesie, kursach dla dzieci. Zaj
ęcia prowadzi
w języku angielskim.

Lucilla Kossowska, malarka, pedagog, anglistka, założycielka Instytutu Edukacji przez Sztukę,
doktor sztuki w dyscyplinie sztuki piękne na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, sekretarz
zarządu InSEA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę, członkini Związku
Polskich Artystów Plastyków w Opolu i Warszawie w interdyscyplinarnej sekcji Młodzi Sztuką.
Artystka realizuje m.in. program autorski Angielski przez Sztukę™. Autorka ponad 15 wystaw
indywidualnych i 60 grupowych w kraju i za granicą m.in. w Meksyku (Museo MARCO
Monterrey), Kolumbii (Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Kartagenie), Europie (Parlament Europejski
w Strasburgu, Galeria Miejska w Poznaniu, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu. Zrealizowała
ponad 70 autorskich warsztatów twórczych w kraju i za granicą m.in. dla Centrum Sztuki
Dziecka w Poznaniu, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Biura Wystaw
Artystycznych BWA w Katowicach, Muzeum Śląska Opolskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Opola w 2008 i stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w 2010. Mieszka w Suchym Borze.


Doświadczenie nauczycielskie i metodyczne
DYREKTOR, LEKTOR J. ANGIELSKIEGO i J. ANGIELSKIEGO PRZEZ SZTUKĘ™,
Instytut Edukacji przez Sztuk
ę, Suchy Bór, realizacja projektu POKL 9.5: GS Sztuki
Dziecka Zaczarowany Ołówek 2011 w przedszkolach Gminy Chrząstowice: opracowanie
programu, nadzór metodyczny i merytoryczny - 8 lauretaów 14 Międzynarodowego Festiwalu
Rysowania Zabrze 2011. Nauczanie autorskiego programu "Angielski przez Sztukę™",
Nauczanie j. angielskiego i prowadzenie warsztatów twórczych m.in. w Ośrodku Leczenia
Uzale
żnień „Monar” w Zbicku na zlecenie Opolskiego Centrum Demokracji Ludowej-
80 godzin i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, prowadzenie
grup na wszystkich poziomach zaawansowania, 2009-2013
WYKŁADOWCA Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów,
Studia magisterskich II stopnia w j. angielskim dla studentów zagranicznych, Selected
Problems and Figures of Contemporary Art
, Self Promotion, Grants and Fundings for Fine
Artist,
Wrocław 2013-obecnie

NAUCZYCIEL Malarstwo i Sztuka Współczesna, Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia, Szkoła
Podstawowa TAK
, Opole 2008-2011

LEKTOR J. ANGIELSKIEGO, Szkoła Języków Obcych Bizneslingua, Opole, 2009 realizacja projektu
POKL 9.5: Aktywni Mieszkańcy Gminy Chrz
ąstowice

LEKTOR J. ANGIELSKIEGO/ TRENER PARP (Państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu). Kursy
językowe dla firm
: B+B Bronek-Schodnia, Elcon-Chrząstowice, Euro-Silesia Sp.z.o.o. Opole 2008

WYKŁADOWCA, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Opole, 2007-2008 Konwersatorium z
j. Angielskiego doskonal
ące umiejętności językowe dla nauczycieli j. angielskiego.

WYKŁADOWCA, Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2004-2007 Konwersatorium,
program autorski
Komunikacja w Języku Angielskim dla Studentów Sztuk Wizualnych. Kurs w
j
ęzyku angielskim zapoznaje studentów ze środkami wyrazu umożliwiającymi dyskusje o sztuce,
autoprezentacj
ę własnej twórczości oraz oferuje m.in.praktyczne warsztaty w zakresie kreowania
profesjonalnego portfolio.

LEKTOR EFL/ESL, International Language School, Opole, 9.2002-2007

18-26 godzin tygodniowo, odpowiedzialna za prowadzenie grup egzaminacyjnych FCE, grup
biznesowych (Nutricia, Cementownia Góra
żdże, Kler Dobrodzień), kursów dla dorosłych, dzieci,
młodzie
ży, standartowych oraz intensywnych. Przeprowadzanie egzaminów British Council.

LEKTOR EFL/ESL, EF English First, Katowice, 3.2000-6.2002 24-28 godzin tygodniowo również
w okresie wakacji. Odpowiedzialna za naukę grup egzaminacyjnych FCE, 11 poziomów EF, grup
biznesowych, młodzie
żowych, przedszkolnych, kursów konwersacyjnych, kursy z tzw. trudną
młodzieżą z OHP. Prowadzenie warsztatów szkoleniowych, inicjacja i organizowanie studenckich
projektów plastycznych i teatralnych, zaj
ęcia z wymowy amerykańskiej.

LEKTOR/PRAKTYKANT, Transworld Schools, San Francisco, USA, 10-11/99 Nauczanie grup
wielonarodowościowych na poziomie pocz
ątkowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym.
Odpowiedzialna za planowanie lekcji i selekcj
ę materiałów.
LEKTOR JĘZYKA POLSKIEGO, Fundacja Polskiej Kultury i Sztuki, San Francisco, USA 4/98 – 12/99,
5 godzin tygodniowo, zaj
ęcia dostosowane do poziomu uczniów, podręczniki używane: Wśród Polaków,
Polska po polsku, etc.

Wykształcenie

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNO-METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
, 28.04.2006-18.06.2006 240 godzin, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Opole

CAMBRIDGE PROFICIENCY IN ENGLISH CPE, Opole/Wrocław 6.2003, egzamin potwierdzający
praktyczn
ą znajomość języka angielskiego na poziomie lingwistycznych studiów magisterskich.

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH, WROCŁAW 10.2000-6.2002 Studia podyplomowe w pracowni
malarstwa i rysunku prof. Leszka Mickosia.

TRANSWORLD SCHOOLS, SAN FRANCISCO, USA 10-11/1999 KURS ZAAWANSOWANY CTEFL
(Certyfikat Zaawansowania w Nauczaniu Angielskiego jako J
ęzyka Obcego), 40 godzin kursu oraz 6
godzin praktycznego nauczania pod nadzorem metodycznym. KURS CTEFL (Certyfikat w Nauczaniu
Angielskiego jako J
ęzyka Obcego) 120 godzin intensywnego kursu oraz 18 godzin praktycznego
nauczania pod nadzorem metodycznym .

POLITECHNIKA RADOMSKA, Radom 1991-1997 Studia magisterskie na wydziale Technologii i
Materiałoznawstwa Obuwia ze specjalności
ą Projektowanie Obuwia, stypendium naukowe 5
semestrów, zast
ępca prezydenta IAESTE (Międzynarodowej Organizacji d/s Wymiany Studentów
Kierunków Technicznych) - zorganizowane 3 wakacyjne wymiany studentów. I nagroda w
mi
ędzynarodowym konkursie dla młodych projektantów La Torreta w Hiszpanii za projekt obuwia Cosy.